วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แบบการเขียนโครงงาน

โครงการอบรม......................................................................................


ระหว่างวันที่..............................................................................

..........................................................................................................................................................

๑.ท่านคาดหวังอะไรบ้างในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒.อะไรที่ได้เกินกว่าความคาดหวัง

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๓.อะไรที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.ท่านจะนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ไปพัฒนางานอย่างไร

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๕.ถ้าจะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก ท่านมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงส่วนไหนบ้าง

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Google